REKUPARACJA

Rekupracja

Jest to proces odzyskiwania energii z wykorzystanego powietrza domowego. Za pomocą wentylacji mechanicznej dostarczamy świeże powietrze zewnętrzne, ogrzewając je w rekuperatorze powietrzem wewnętrznym.

Jak działa rekuperacja?

Do działania wentylacji mechanicznej potrzebujemy centralę wentylacyjną, ta musi być wyposażona w rekuperator, który stanowi serce naszego systemu. Rekuperator wciąga powietrze z dwóch kierunków jednocześnie. Pierwszy strumień powietrza to powietrze zewnętrzne, które jest czyste i zimne. Drugi strumień to powietrze ciepłe, ale brudne, zużyte, wyciągane z wewnątrz pomieszczeń. Te dwa strumienie powietrze spotykając się ze sobą w rekuperatorze, będącym wymiennikiem ciepła, jednak nie mają ze sobą kontaktu, ponieważ każdy płynie odrębnym kanalikiem! Ciepłe i zużyte powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła i zostawia w nim swoje ciepło, zaś zimne i czyste powietrze zewnętrzne przejmuje tą energię i ogrzewa się. Od centrali wentylacyjnej biegną kanały wentylacyjne, dzięki którym świeże powietrze jest rozprowadzane po całym domu, zaś brudne wyciągane na zewnątrz.

Rekuperacja nie tylko odzyskuje ciepło z wywiewanego zużytego powietrza wewnętrznego ogrzewając powietrze zewnętrzne, ale także oczyszcza to powietrze z zanieczyszczeń i alergenów – co przewyższa normalne otwieranie okien. Centrala wentylacyjne może być również wyposażona w filtr, który nie przepuści żadnych spalin z domów sąsiadów, którzy palą w piecach paliwem wątpliwej jakości i natury.

PRANA

Współpracujemy z firmą Prana specjalizującą się w produkcji kompaktowych jednostek rekuperacji. Są to urządzenia montowane w ścianach dzięki, którym uzyskujemy dostęp do świeżego powietrza zewnętrznego bez strat ciepła. Jednostka ma kształ walca i cała mieści się w grubości muru dzięki czemu nie zajmuje miejsca.

Strumienie powietrza przebiegają przez system miedzianego wymiennika ciepła ulokowanego wewnątrz modułu operacyjnego. Skuteczną rekuperację i wysoką jakość powietrza zapewnia odseparowanie dwóch różnych kierunków przepływu zarówno wewnątrz modułu operacyjnego, jaki na „wlocie – wylocie” (powietrze świeże i zużyte nie miesza się). W systemie wentylacyjnym PRANA, zimą wypracowane ciepłe powietrze odprowadzane z pomieszczenia, ogrzewa powietrze zimne napływające z zewnątrz. Latem przeciwnie – wychładza. System nie wymaga filtrowania powietrza a miedziany wymiennik ciepła zabezpiecza i dezynfekuje poprzez miedziane kanały
powietrza, które utrzymuje skład jonowy i naturalny komponent energetyczny powietrza „prana” dzięki odpowiednio dobranemu składowi stopu miedzi i odpowiedniej długości kanałów wymiennika.

Główne zalety:

MIEDZIANY WYMIENNIK CIEPŁA: podstawową cechą miedzi jest doskonała przewodność cieplna, ponadto miedź jest antyseptykiem (maksymalnie zbliżonym do srebra). W rekuperatorze powstaje środowisko, zapewniające odkażanie powietrza, wirusy i bakterie tracą zdolność do rozwoju i życia.
SPRAWNOŚĆ WYNOSI DO 96 %: osiągana jest dzięki przechodzeniu strumieni powietrza wylotowych i wlotowych, zmierzających w przeciwnym kierunku i nie krzyżujących się wzajemnie, przez system miedzianego wymiennika ciepła.